Ślubowanie Burmistrza Drukuj

         Na sesji w dniu 10 czerwca 2013 roku ślubowanie złożył nowy Burmistrz Miasta Żagań Daniel Marchewka. Od tego dnia objął urząd i rozpoczął działalność. W związku objęciem nowej funkcji musiał złożyć mandat radnego. Na najbliższej sesji zastąpi go w tej roli Pani Danuta Kozłowska ze Stowarzyszenia Ruch Żaganian.

         Kolejnym punktem omawianym na sesji było nawiązanie stosunku pracy z nowym burmistrzem. W związku z tym przygotowano dwie uchwały: pierwsza dotyczyła wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego a druga dodatku specjalnego. Wynagrodzenie zostało ustalone na poziomie zbliżonym do tego, jakie pobierał poprzedni burmistrz.

6000zł - wynagrodzenie zasadnicze

1050zł - dodatek funkcyjny

1410zł - dodatek specjalny

Przedstawione wynagrodzenie posiadał poprzedni burmistrz mając zastępcę. Zastępca również pobierał wynagrodzenie. Obecny burmistrz mimo tego, że na razie jest sam będzie otrzymywał w tej kwocie wynagrodzenie.

 Do czasu urzędowania bez zastępcy Sławomir Kowal pobierał wynagrodzenie w wysokości:

6000zł - wynagrodzenie zasadnicze

2100zł - dodatek funkcyjny

2820zł dodatek specjalny.

           W trakcie sesji została przedstawiona propozycja zwiększenia nowemu burmistrzowi dodatku specjalnego o 10% w zamian za oszczędności, jakie powstałyby z nie powoływania wiceburmistrza.

Omawiane 10% to kwota ok. 700zł brutto, pensja wiceburmistrza to ok. 4000-7000zł - tyle miesięcznie mogło zostać w magistracie.

Jednakże powyższa propozycja została odrzucona przez radnych Stronnictwa Demokratycznego, Naszego Miasta oraz Miasta Przyjaznego Ludziom.