Prezydium Rady, nowe Komisje Drukuj

W związku z uchyleniem przez Wojewodę Lubuskiego części uchwał, jakie zostały podjęte na pierwszej sesji radni dokonali nowego wyboru prezydium:

 Przewodniczącą Rady Miasta Żagań została radna Halina Szyposz

Wiceprzewodniczącymi: radny Tomasz Kwarciński, Bronisław Martynowicz i Stanisław Piniuta.

 Zmieniły się również składy stałych Komisji Rady Miasta, które zostały poszerzone o nowych radnych:

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Białkowski Zbigniew

Z-ca Przewodniczącego - Świątek Bernard

Członkowie - Szewczyk Tomasz, Maszlong Cyprian, Hucał Krystyna, Kozłowska Danuta

 Komisja Gospodarki Miejskiej

Przewodniczący - Galasiak Sebasian

Z-ca Przewodniczącego - Kwiecień Radosław

Członkowie - Maszlong Cyprian, Lóssa Paweł, Kwarciński Tomasz, Woś Bartłomiej, Marchewka Krystian

Komisja Budżetu i Finansów

Przewodnicząca - Kuźniar Małgorzata

Z-ca Przewodniczącej - Maszlong Cyprian

Członkowie - Hucał Krystyna, Kwiecień Radosław, Kozłowska Danuta, Lóssa Paweł, Świątek Bernard, Martynowicz Bronisław, Goliczko Rafał

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury

Przewodniczący - Woś Bartłomiej

Z-ca Przewodniczącego - Szewczyk Tomasz

Członkowie - Galasiak Sebastian, Goliczko Rafał, Świątek Marian, Piniuta Stanisław, Białkowski Zbigniew

Komisja Praworządności, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

Przewodniczący - Goliczko Rafał

Z-ca Przewodniczącego - Marchewka Krystian

Członkowie - Kwarciński Tomasz, Zaleska Agnieszka, Świątek Bernard, Piniuta Stanisław