Kilka słów o dietach Drukuj

       Radni miejscy otrzymują podstawową dietę w kwocie 855zł, celem, której jest rekompensowanie radnemu wynagrodzenia utraconego z powodu nieobecności w pracy. Ma też służyć pokryciu innych wydatków związanych z wykonywaniem mandatu. Zasady ustalania diet określa art. 25 ustawy o samorządzie gminnym. Zwiększone diety procentowo w stosunku do tej kwoty mają tylko osoby funkcyjne. Zwiększenie diety przydziela się tylko za jedną funkcję. Jeśli radny pracuje w kilku komisjach czy pełni kilka funkcji to i tak jego dieta jest na tym samym poziomie i dotyczy tylko jednej funkcji. Praca w kilku komisjach przez radnego wymaga poświęcenia z jego strony na ten cel większej ilości czasu i świadczy o jego pracowitości oraz chęci zajmowania się wieloma tematami związanymi z miastem, ale nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych w stosunku do jego osoby.