Komisja Rewizyjna zakończyła kontrolę delegacji Drukuj

         W dniu 6 sierpnia 2013 roku kolejny raz spotkał się Zespół Kontrolujący składający się z członków Komisji Rewizyjnej powołany do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miasta dotyczącej finansowania przejazdów służbowych byłego Burmistrza Sławomira Kowala w latach 2008-2012. Zespół spotkał się w celu podsumowania kontroli. W trakcie spotkania jeszcze raz omówiono spostrzeżenia pokontrolne i sformułowano na ich podstawie wnioski, które zostały umieszczone w protokole końcowym z kontroli. Protokół w najbliższym czasie zostanie przekazany do Urzędu Miasta. Komisja po otrzymaniu ostatecznych wyjaśnień  z nim związanych przedstawi go całej Radzie Miasta, która zadecyduje o jego dalszych losach. Więcej informacji na ten temat opublikujemy na koniec sierpnia.