Radni przekazali środki na remont dachu kościoła Drukuj

      Na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Żagań, która odbyła się w dniu 14 listopada 2013 roku radni przegłosowali uchwałę dotyczącą udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Św. Józefa w Żaganiu. Dotacja zostanie wykorzystana na remont dachu zabytkowego Kościoła Św. Krzyża. Inicjatywę poparli wszyscy obecni na sesji radni oprócz Piotra Łosia, który głosował przeciwko przekazaniu środków na ten cel przez miasto.