Zerwanie z tradycją Drukuj

Mamy wybrane prezydium rady:

Sławomir Kowal - przewodniczący

Halina Szyposz - wiceprzewodnicząca

Bronisław Martynowicz - wiceprzewodniczący

Maszlong Cyprian - wiceprzewodniczący

Wybory te stały się zerwaniem z dotychczasową tradycją panującą w Radzie Miasta Żagań. Przyjęte było do tej pory, że przewodniczącym rady zostaje osoba, która w powszechnych wyborach zdobyła najwięcej głosów. Osobą taką w tej kadencji jest pan Tomasz Kwarciński, który zdobył aż 259 głosów. Sławomir Kowal miał ich tylko 120 co uplasowało go dopiero na 7 pozycji wśród wybranych radnych.

Wielka szkoda, że zwolennicy pana Kowala zerwali z dotychczasową tradycją. Również, dający do myślenia jest fakt wybrania trzeciego wiceprzewodniczącego rady. Może chodzi o dietę? Dieta wiceprzewodniczącego wynosi 1496,25 zł.  Poprzednia rada zrezygnowała z powołania trzeciego wiceprzewodniczącego, aby nie narażać miasta na zbędne wydatki. Jak widać obecni zwolennicy pana Kowala o to nie zabiegają.

1496,25zł * 12miesięcy = 17955,00zł - koszt jednego wiceprzewodniczącego w ciągu roku

855,00zł * 12 miesięcy = 10260,00zł - koszt zwykłego radnego

Różnica:  17955,00zł ? 10260,00zł =7695,00zł

Koszt, jaki miasto poniesie z tytułu trzeciego wiceprzewodniczącego w ciągu jednego roku to: 7695,00zł.